Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

Poradnictwo psychologiczne w Polsce w formie zorganizowanej jest dziedziną stosunkowo młodą. Jego początki sięgają  lat  pięćdziesiątych  XX wieku. W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców Sulejówka, którzy zmuszeni byli korzystać z poradnictwa na terenie Warszawy lub Zielonki, zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 10 maja 1983 r. została powołana Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, która oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 1 września 1983 roku. W 1993 roku decyzją władz oświatowych Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Działalność Poradni odbywa się na kilku istotnych płaszczyznach: diagnozy trudności szkolnych, wychowawczych i zaburzeń zachowania, terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej, profilaktyki i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, psychoedukacji i doradztwa zawodowego, mediacji i psychoterapii oraz wspierania wychowawczej funkcji rodziny i szkoły. Psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni terapeuci Poradni świadczą wszystkim zainteresowanym nie tylko indywidualną pomoc, ale też organizują zajęcia grupowe i warsztaty w siedzibie Poradni oraz na terenie szkół, przedszkoli i placówek. Od kilkunastu lat prowadzą warsztaty integracyjno-adaptacyjne, warsztaty zawodoznawcze, treningi antystresowe, warsztaty profilaktyczne zapobiegające uzależnieniom także wirtualnym, uczą technik efektywnego uczenia się oraz rozwijania twórczego myślenia u dzieci zdolnych.

W dniu 17 maja 2023 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku obchodziła Jubileusz 40-lecia. Uroczystość odbyła się w Sali Ignacego Paderewskiego Muzeum Józefa Piłsudskiego, której współgospodarzem był Starosta Powiatu Mińskiego.