Prywatna Szkoła Muzyczna

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego należy do grona najstarszych
niepublicznych szkół artystycznych w Polsce. Powstała w 1992 r., a już dwa lata później otrzymała
uprawnienia szkoły publicznej. Po czterech latach działalności – w 1996 r., z myślą o
pierwszych absolwentach, utworzona została szkoła średnia – II stopnia, która w 1999 r.
również otrzymała uprawnienia szkoły publicznej.
Szkoła realizuje przedmioty nauczania zgodnie z wymogami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, ale nie poprzestaje na tym. Od 2011 roku wprowadzone zostały do szkolnego zestawu
programów nowe przedmioty: gitara elektryczna i akustyczna, a także harfa celtycka. Łączymy
tradycję z nowoczesnością. W programie nauczania znajdujemy miejsce zarówno na klasykę, jak i rozrywkę.
Nasza szkoła ma przyjazny charakter. Jest miejscem, w którym młodzież spotyka się, aby w twórczy
sposób spędzać czas. Plan zajęć ułożony jest zgodnie z potrzebami uczniów, tak aby mogli pogodzić
naukę w szkołach ogólnokształcących z zajęciami muzycznymi. Praca pedagogiczna nauczycieli gry na
instrumencie ma indywidualny charakter i opiera się na współpracy pomiędzy uczniem, nauczycielem i Rodzicami.
Od początku swojego istnienia, szkoła dąży do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania przez
zatrudnianie najlepszych pedagogów, doskonalenie zawodowe nauczycieli i współpracę grona
pedagogicznego. Nasi uczniowie prezentują swoje umiejętności na różnych festiwalach i konkursach
muzycznych, niejednokrotnie przywożąc nagrody i wyróżnienia.
Nasi absolwenci kontynuują naukę w akademiach muzycznych.
Oprócz zajęć lekcyjnych, bardzo ważną funkcję w kształtowaniu atmosfery i podnoszeniu poziomu
artystycznego szkoły odgrywają częste koncerty, audycje i wydarzenia muzyczne. Uczniowie szkoły
biorą czynny udział w kształtowaniu lokalnego życia muzycznego.