Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka

Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka pragnie pielęgnować tradycje i strzec patriotycznych ideałów
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz pragnie być godnym
kontynuatorem przedwojennego “Stowarzyszenia Przyjaciół Sulejówka”, założonego przez
pierwszego premiera Odrodzonej Rzeczypospolitej – Jędrzeja Moraczewskiego.