Od:

15 października (niedziela) 15.10.2023

Do:

4 listopada (sobota)

(Zapisy)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku ul. Paderewskiego 29, OSP ul. Świętochowskiego 15/17

Warsztaty chóralno – orkiestrowe

Warsztaty chóralno-orkiestrowe „Moniuszko w hołdzie Powstaniu Styczniowemu” to wydarzenie, którego celem jest krzewienie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i uczczenie bohaterów narodowych, ale w sposób odmienny – artystyczny.

Chcemy poprzez muzykę opowiedzieć historię Polski, opowiedzieć o wielkim zrywie niepodległościowym i o roli jaką w tym zrywie odegrała muzyka Stanisława Moniuszki. Kultura, a w szczególności muzyka w czasach zaborów stanowiły niejako „inkubator”, w którym przechowywana była i przechowana została polskość, a muzyka Stanisława Moniuszki przyczyniła się do tego w sposób szczególny.

Chcemy poprzez nasze warsztaty chóralno-orkiestrowe zachęcić uczestników nie tylko do poznawania polskiej muzyki, ale także polskiej historii i to w sposób aktywny i sensualny.

Warsztaty będą się odbywały w Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego. Dla sekcji orkiestry rozpoczną się 20 października, a prowadzić je będą wybitni polscy muzycy, instrumentaliści czołowych polskich zespołów orkiestrowych. Sekcja chóralna prace rozpocznie 27 października, a warsztaty poprowadzą młodzi śpiewacy i dyrygenci, absolwenci UMFC.

Wszyscy uczestnicy warsztatów chórlano –orkiestrowych spotkają się 30 października na wspólnej próbie.

Naszymi emocjami i wrażeniami wyniesionymi z warsztatów chcemy się podzielić ze współmieszkańcami Sulejówka oraz Powiatu mińskiego podczas koncertu finałowego, który odbędzie się 4 listopada w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim mieszczącej się przy ul. Jana Pawła II 23 o godzinie 19:00. Będzie on stanowił podsumowanie naszej pracy a zarazem oficjalnie zakończy Festiwal Zofiówka.

Utwory, które wykona chór, orkiestra oraz soliści to dzieła skomponowane przez Stanisława Moniuszkę w początkowym okresie twórczości związanym z Wilnem. Usłyszymy między innymi trzy Sonety krymskie, fragmenty oper i pieśni. To poezja i muzyka ukształtowała postawę polskiej młodzieży, która organizując antycarską konspirację, masowo schroniła się w lasach, a stąd wyruszyła do walki w styczniową noc 1863 roku.