20 października (piątek) 20.10.2023

19:00-21:00

Teatr S

Zawsze Hemar

młodzież i dorośli

Spotkanie muzyczno-literackie mające na celu przybliżenie twórczości Mariana Hemara i pokazanie jej od różnych stron.