OSP Sulejówek

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku została założona w 1925 roku z inicjatywy społecznej i jest
jedną z najstarszych organizacji działających na terenie naszego miasta. Od wielu lat jest jedną z
najaktywniejszych jednostek na Mazowszu, oraz najaktywniejszą w powiecie mińskim. W jednostce
24h na dobę dyżury pełnią kierowcy, zatrudnieni na etacie w Urzędzie Miasta. Łącznie pracuje 4
kierowców w systemie zmianowym. Odległość do terytorialnej jednostki PSP w Mińsku Mazowieckim
wynosi 21km. Przez teren Sulejówka przechodzi droga powiatowa nr 637, oraz droga krajowa nr 2,
przez co często jesteśmy dysponowani do wypadków komunikacyjnych.