Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej „Zofiówkowa Karta Wydarzeń”

Regulamin Akcji „Zofiówkowa Karta Wydarzeń” 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji jest Miejski Dom Kultury w Sulejówku, z siedzibą w Sulejówku, przy ul. Dworcowej 55, 05-070 Sulejówek

2. Akcja realizowana jest w województwie mazowieckim.

3. Czas trwania Akcji: 25.08.2023 – 04.11.2023

II. ZASADY AKCJI

1. Akcja polega na:

– zebraniu pieczątek z miejsc promowanych w ulotce reklamowej Festiwalu Zofiówka, dystrybuowanej od dnia 25.08.2023 w obszarach działań Festiwalu.

Wydarzenia objęte promocją

KATEGORIA „Spektakl”

 • Spektakl „Tenor kontra sopran, czyli operetkowe (prze)boje na wysokich tonach” 25.08.2023r., godz. 19:00
 • Spektakl teatralny „Czerwony Kapturek” 03.09.2023r., godz. 14:15
 • Spektakl teatralny „Zbłąkana Ciocia Minnie 09.09.2023 r., godz. 18:00
 • Spektakl teatralny „Zbłąkana Ciocia Minnie 30.09.2023 r., godz. 18:00
 • Spektakl teatralny „Zakład” 15.10.2023 r., godz. 18:00 i 19:30
 • Spektakl teatralny „Zawsze Hemar” 20.10.2023 r., godz. 19:00

KATEGORIA „Koncert”

 • Dęciaki w ogrodzie 02.09.2023r., godz. 17:00
 • Kulturalny Fajf 10.09.2023r., godz. 17:00
 • Koncert finałowy 04.11.2023r., godz. 19:00

KATEGORIA „Spotkania z kulturą”

 • Sąsiedzkie spotkania z kulturą: 03.09, 04.09, 05.09, 06.09, 07.09, 08.09, 10.09 2023 roku, w godzinach podanych na ulotce reklamowej oraz plakacie reklamowym
 • Spotkania z literaturą 16.09.2023r., godz. 16:00

KATEGORIA „Spacery tematyczne”

 • „Rzemieślniczy Sulejówek” 18.10.2023r., godz. 12:30
 • „Poznaj bohaterki Sulejówka” 21.10.2023r., godz. 12:30

KATEGORIA „Warsztaty”

 • Warsztaty literackie 14.09.2023r., godz. 17:30
 • Warsztaty fotograficzne 17.09.2023r., godz. 11:00
 • Warsztaty teatralne „Nasza bajka” 30.09.2023r. godz. 10:00 lub 14:45
 • Warsztaty „Tkackie Inspiracje” 14.10.2023r. godz. 10:00
 • Warsztaty chóralno – orkiestrowe 15.10.2023r. – 04.11.2023r. (z wykluczeniem dat wybiegających poza ramy czasowe trwania akcji promocyjnej, tj. 25.08.2023r. – 27.10.2023r.)

2. Warunkiem uzyskania stempla jest odwiedzenie wydarzenia.

3. Uzyskanie stempla jest bezpłatne.

4. Karta, na której należy zbierać pieczątki, znajduje się w oficjalnej ulotce reklamowej Festiwalu Zofiówka. 

5. Kartę można otrzymać w miejscach dystrybuowania ulotki.

6. Pieczątki można uzyskać w tzw. punktach pieczątkowych obecnych podczas wydarzeń wymienionych w ulotce reklamowej. Każdy punkt pieczątkowy jest odpowiednio oznaczony. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby fizyczne.

2. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest dostarczenie karty ze stemplami zawierającą wymaganą liczbę pieczątek.

3. Karta nie może być drukowana ani powielana (kopiowana). 

4. Każdy uczestnik może przedstawić jedną kartę z kompletem stempli.

5. Kartę z kompletem stempli należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku, znajdującej się przy ulicy Bogusławskiego 14 w Sulejówku.

6. Karty z kompletem stempli przyjmowane będą do 27.10.2023 r.

8. Karty otrzymane po terminie nie będą brały udziału w Akcji.

9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Festiwalu Zofiówka bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie i realizację Akcji.

IV. NAGRODY

1. Pracownicy Działu Promocji zapewniają nadzór nad prawidłowym przebiegiem Akcji.

2. Każdy uczestnik oddający kartę z kompletem stempli otrzyma nagrodę-niespodziankę.

3. Nagroda-niespodzianka będzie do odebrania w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku, ul. Bogusławskiego 14 równocześnie z przekazaniem karty z kompletem stempli.

4. Za wygraną nagrodę konkursową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.