Wielki finał Festiwalu Zofiówka 2023!

„Ach muzyka to cudo cieszy poi wzruszy,
Nie da nas owładnąć nudą Ona rajem duszy.
Ona uszlachetnia ludzi. Z nią rozkoszy czas!”

Jesienią 1865 roku, dwa lata po klęsce powstania, w warszawskim Teatrze Wielkim ma miejsce premiera „Strasznego dworu” pod dyrekcją kompozytora, Stanisława Moniuszki. Zaczęta jeszcze przed wielkim zrywem kończona zaś już „ku pokrzepieniu serc”… Opera zachwyca publiczność, a patriotyczny duch i nadzieje odżywają na nowo.

Podczas koncertu finałowego mieliśmy okazję usłyszeć bogactwo barw jego twórczości.

Sobotni wieczór łączył w sobie spojrzenia na wolność i wartość jaką z sobą niesie. Wspomnienie Powstania Styczniowego, którego 160 rocznicę w tym roku obchodzimy. odwołuje się do obrazu niezłomności i walki wobec agresji zaborcy. To poezja i muzyka ukształtowała postawę oporu polskiej młodzieży wobec niesprawiedliwości. Muzyka Stanisława Moniuszki obrazuje polskiego ducha, nie kryjąc naszych przywar, ale ukazując też, że ponad nimi jest umiłowanie wolności, której pięknym wyrazem jest właśnie jednoczenie się wokół muzyki, śpiewu. Wrażliwość na piękno i pamięć o przeszłości, wyłaniające się w Sonetach krymskich.

Natomiast Zofia Moraczewska patronująca Festiwalowi Zofiówka, zaprasza nas do rozwoju, pielęgnowania własnych talentów, łączenia się wokół wartościowych działań, abyśmy jak najbardziej tę wolność cenili.

Wciąż rozbrzmiewają w nas emocje sobotniego koncertu, który jednocześnie zamykał tegoroczną edycję Zofiówki.

Nasz festiwal to dzieło ponad dwustu osób organizujących wydarzenia, realizujących warsztaty, wspierających przedsięwzięcie od strony merytorycznej i technicznej.

Stworzyli je Mieszkańcy i Przyjaciele Sulejówka, Miłośnicy kultury i sztuki, Publiczność, która licznie uczestniczyła w festiwalowych wydarzeniach. Ten wspólny projekt zrealizowali następujący Partnerzy:

Miasto Sulejówek

Miejski Dom Kultury w Sulejówku

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Prywatne Centrum Kultury Sulejówek Miłosna

Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka

Cukiernia Babeczki

Pałacyk Sulejówek

Kino – Teatr Kurtyna

Teatr S.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

OSP Sulejówek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku

• Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia „Paderevianum”

Festiwal dotykał różnych form aktywności.

W programie znalazły się spektakle teatralne, twórcze zajęcia kreatywne dla dorosłych, dzieci i młodzieży z dziedziny fotografii, literatury i sztuki – były one szansą rozwoju swoich talentów oraz odkrywały przed uczestnikami nowe miejsca na mapie Sulejówka.

To również działania poszczególnych osób, które budują nasz Festiwal od środka, pragniemy z głębi serca podziękować:

Anecie Sapilak, koordynatorce Festiwalu Zofiówka, za jej wkład w organizację Festiwalu oraz za Jej ogrom pracy, jaki włożyła aby tegoroczna edycja Zofiówki się odbyła! Za Jej ogromne serce, pogodę ducha i zaangażowanie, którym przez 3 miesiące zarażała cały Zespół Festiwalu.

Adriannie Choina za przygotowanie profesjonalnych, wzruszających pamiątek wideo z poszczególnych wydarzeń Festiwalowych.

Ani Nowak, za piękne zdjęcia z każdego wydarzenia, szeroko zakrojone działania promocyjne, wielkie wsparcie przy tworzeniu grafik festiwalowych oraz opracowanie większości tekstów do gazety festiwalowej.

Monice Agopsowicz i Monice Zołoteńce, za skład, łamanie oraz pomoc w wydaniu gazety festiwalowej „Festiwalówka Zofiówka”.

Ekipie MDK Sulejówek, za ogrom pracy na zapleczu Festiwalu, wsparcie działań promocyjnych i redakcyjnych oraz wielkie zaangażowanie i pomoc podczas organizacji Festiwalu.

Jerzemu Parfianowiczowi, twórcy identyfikacji wizualnej Festiwalu.

Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz za poprowadzenie spacerów tematycznych.

„Zofiówka” to całe godziny transmisji i nagrań wydarzeń, fachowo zrealizowanych przez Zespół Realizatorów – Jeremiego Sapilaka i Piotra Sapilaka.

Dyrekcji oraz Pracownikom Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały za wielką pomoc, możliwość zwieńczenia Festiwalu Zofiówka w pięknej wizualnie i akustycznie sali oraz głoszenia idei festiwalu w stolicy Powiatu Mińskiego.

Dziękujemy serdecznie wszystkim Artystom, Przedstawicielom świata kultury i sztuki, prezentującym się na „zofiówkowych” scenach, panelach dyskusyjnych oraz wszystkim Instruktorom prowadzącym warsztaty.

Dziękujemy również Wam, Uczestnikom, za kolejny rok wsparcia, za Wasze uczestnictwo i zaangażowanie. Jesteśmy głęboko wdzięczni za Waszą trwałą obecność i zaangażowanie, które stanowią nieoceniony wkład w naszą wspólną inicjatywę!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego