Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej „Zofiówkowa Karta Wydarzeń” Regulamin Akcji „Zofiówkowa Karta Wydarzeń”  I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Akcji jest Miejski Dom Kultury w Sulejówku, z siedzibą w Sulejówku, przy ul. Dworcowej 55, 05-070 Sulejówek 2. Akcja realizowana jest w województwie mazowieckim. 3. Czas trwania Akcji: 25.08.2023 – 04.11.2023 II. ZASADY AKCJI 1. Akcja polega na: – […]